Projekt LUNA byl financován Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i z dotací AV ČR. V původní podobě projektu byl hardware i provoz zajišťován soukromou firmou, FZÚ hostil servery, registroval uživatele a sháněl dotace na software a další rošíření. Po ukončení dotací z AV byly servery za zústatkovou hodnotu převedeny na FZÚ, který taktéž musel zajišťovat správu v podstatě v původním rozsahu. Pro zjednodušení správy jsme v roce 2011 zapojili stroje do projektu METACentrum. Tím máme zajištěnou jednotnou správu zdrojů i uživatelů. Uživateli distribuovaných zdrojů METACentra jsou akademičtí pracovníci z institucí v ČR, tedy z různých vysokých škol a ústavů AV ČR. Provoz (infrastruktura, spotřeba energií, asistence při údržbě) je hrazen z prostředků FZÚ. Současná konfigurace je:

Popis počítačů je uveden v sekci Hardware. Všechny tyto servery jsou již mimo záruky a v případě poruchy budou vyřazeny. Z původní sestavy z roku 2010 je vyřazen jeden stroj V20z a jeden server V40z.