Obsah stránky

Poděkování za použití výpočetních zdrojů

V nových publikacích, které vznikly za pomoci výpočtů na sytému LUNA, použijte děkovací formuli pro METACENTRUM.

Starší publikace, v nichž je uvedeno, že výpočty byly prováděny na serverech Luna/Apollo

Ostatní publikace